Test do egzaminu zawodowego
Kwalifikacja T11 + T12 - STYCZEŃ 2008TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T11 + T12 - STYCZEŃ 2008':

- Wskaż rodzaj umowy, która przewiduje okresową, stałą rezerwację przez biuro podróży dowolnej ilości miejsc w danym obiekcie hotelarskim, przy założeniu, że można tę rezerwację zmniejszyć lub anulować przez potwierdzenie w ustalonym terminie. ........
- Obiektem hotelarskim sezonowym jest ........
- Wskaż rodzaj obiektu hotelarskiego, który zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, powinien zapewnić co najmniej 30 miejsc noclegowych i minimalny zakres usług związanych z pobytem gości oraz powinien być dostosowany do samoobsługi klientów. ........
- Wskaż organizację hotelarską, której zadaniem jest, między innymi, nadawanie szczególnych wyróżnień obiektom hotelarskim osiągającym najwyższy poziom w danej kategorii oraz jest organizatorem konkursów dla uczniów szkół hotelarskich. ........
- Każdą jednostkę mieszkalną w hotelu w miejscowości wypoczynkowej wyposażono dodatkowo w telefon, telewizor i minibar. Wykorzystując informacje zapisane w tabeli, określ dla jakiej kategorii hotelu spełniono wymagania kategoryzacyjne? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja T11 + T12 - STYCZEŃ 2008Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy stosowane w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • Rozróżniać obiekty hotelarskie,
 • Identyfikować polskie i światowe organizacje hotelarskie,
 • Rozróżniać wymagania kategoryzacyjne dla różnych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 • Charakteryzować usługi świadczone w zakładach hotelarskich różnych typów,
 • Rozróżniać instrumenty marketingu,
 • Rozróżniać mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami,
 • Analizować czynniki wpływające na popyt i podaż usług hotelarskich,
 • Dobierać techniki obsługi gościa obiektu hotelarskiego do typu i rodzaju hotelu,
 • Sporządzać dokumenty związane z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług hotelarskich oraz kompleksową obsługą klienta,
 • Dobierać wyposażenie techniczne operacyjnych stanowisk pracy do obiektów hotelarskich, zgodnie z wymogami kategoryzacyjnymi,
 • Dobierać karty menu do zwyczajów i potrzeb gościa, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • Dobierać działania marketingowe, a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży,
 • Analizować mierniki stosowane w działalności hotelarskiej, interpretować wyniki i formułować wnioski,
 • Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarne, ochrony przeciwpożarowej i antyterrorystycznej w działalności obiektu hotelarskiego, obowiązujące na stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa gości,
 • Stosować przepisy prawa dotyczące obsługi gościa w obiekcie hotelarskim,
 • Rozpoznawać zagrożenia pożarowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywać środki zapobiegawcze,
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.