TECHNIK ADMINISTRACJI - STYCZEŃ 2012 (kwalifikacja A68)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Wszystkie zaznaczone testy, będą uwzględnione w losowaniu pytań.

CZĘŚĆ I EGZAMINU TEORETYCZNEGO:

Testy premium:
   ● STYCZEŃ 2014 (kwalifikacja A68 Obsługa klienta w jednostkach admi... (pytań: 40)   (aktywacja testu)
   ● STYCZEŃ 2014 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● STYCZEŃ 2013 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● STYCZEŃ 2012 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2014 (kwalifikacja A68 Obsługa klienta w jednostkach adm... (pytań: 40)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2013 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2012 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2011 (pytań: 50)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● STYCZEŃ 2011 (pytań: 50) 
   ● STYCZEŃ 2010 (pytań: 50) 
   ● STYCZEŃ 2009 (pytań: 50) 
   ● STYCZEŃ 2008 (pytań: 50) 
   ● Próbny (pytań: 20) 
   ● CZERWIEC 2010 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2009 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2008 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2007 (pytań: 50) 


CZĘŚĆ II EGZAMINU TEORETYCZNEGO (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ):

Testy premium:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Próbny (pytań: 15) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2007 (pytań: 20) 

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania. ODBLOKUJ TEST TERAZ.

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ: ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
  CZĘŚĆ I:
  CZĘŚĆ II:
TECHNIK ADMINISTRACJI - STYCZEŃ 2012 KLUCZ ODPOWIEDZI W OSOBNYM PLIKU
Jeżeli zaznaczysz kilka testów
(zarówno z części I jak i z części II)
to wszystkie te testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.


TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI: (ZOBACZ INSTRUKCJĘ WIDEO)

 1. Wybierz testy, z których chcesz losować pytania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować pytania, z kilku różnych testów to wybierz je z listy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.
 2. Zdecyduj czy chcesz rozwiązywać losowy test bezpośrednio na stronie (test on-line), czy też chcesz pobrać go w formacie PDF i później ewentualnie wydrukować.
 3. Wybierz liczbę pytań w odpowiednim polu. Domyślnie dla testu on-line jest 10 pytań, a dla testu PDF jest maksymalna ilość pytań w teście, ale można to zmienić.
 4. Dla testu w formacie PDF, możesz wybrać osobno ilość pytań w części I (pytania zawodowe) oraz w części II (pytania z przedsiębiorczości).
 5. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST ON-LINE' lub 'POBIERZ LOSOWY TEST'.

UWAGA: Wszystkie testy w formacie PDF mają tytuł 'Próbny 2014/2015', ale zawierają tylko pytania z wybranego wcześniej zakresu.
Np. po wybraniu testu CZERWIEC 2008 będą losowane pytania tylko z CZERWCA 2008. Gdy zaznaczymy jednocześnie np. testy CZERWIEC 2008 i 2009 to pytania będą losowane tylko z tych dwóch testów. SZCZEGÓŁY

INSTRUKCJA WIDEO


Przykładowe pytania z testu:

- Elementem normy prawnej nie jest: ........
- Osobowość prawną posiada ........
- Dobrami substytucyjnymi są ........
- Indeks giełdowy liczony na podstawie cen akcji spółek rynku podstawowego notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych charakteryzujących się największą wartością rynkową i największym obrotem to: ........
- Naczelnym organem administracji rządowej jest ........


Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik administracji. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać pojęcia z zakresu prawa i ekonomii,
 • Charakteryzować strukturę organów administracji publicznej oraz ich kompetencje,
 • Określać instytucje prawa cywilnego i administracyjnego,
 • Rozróżniać formy własności i prawne zasady jej ochrony,
 • Rozróżniać zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
 • Określać zasady organizacji i zarządzania jednostkami, zakładami budżetowymi oraz przedsiębiorstwami,
 • Rozróżniać zasady funkcjonowania kont księgowych,
 • Klasyfikować dowody księgowe,
 • Rozróżniać wskaźniki stosowane w analizie statystycznej, ekonomiczno-finansowej,
 • Rozpoznawać zdarzenia gospodarcze opisane w dokumentacji działalności przedsiębiorstw,
 • Interpretować akty prawne,
 • Stosować klasyfikację budżetową,
 • Analizować obieg informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
 • Analizować sporządzone notatki urzędowe, protokoły, pisma,
 • Obliczać wskaźniki statystyczne i wskaźniki analizy ekonomicznej,
 • Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Stosować przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania prac biurowych,
 • Wskazywać sposoby zabezpieczeń tajnych dokumentów i danych liczbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Stosować przepisy instytucji w zakresie zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń oraz dokumentów,
Copyright © 2008-2012 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.