TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2012 (kwalifikacja M17 + M19 + M20 + M44)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Wszystkie zaznaczone testy, będą uwzględnione w losowaniu pytań.

CZĘŚĆ I EGZAMINU TEORETYCZNEGO:

Testy premium:
   ● STYCZEŃ 2014 (kwalifikacja M44 Organizacja i nadzorowanie procesó... (pytań: 40)   (aktywacja testu)
   ● STYCZEŃ 2013 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● STYCZEŃ 2012 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● STYCZEŃ 2011 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2014 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2013 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2012 (pytań: 50) 

Testy darmowe:
   ● STYCZEŃ 2010 (pytań: 50) 
   ● próbny (pytań: 20) 
   ● CZERWIEC 2011 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2010 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2009 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2008 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2007 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2006 (pytań: 50) 


CZĘŚĆ II EGZAMINU TEORETYCZNEGO (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ):

Testy premium:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Próbny (pytań: 15) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2007 (pytań: 20) 

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania. ODBLOKUJ TEST TERAZ.

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ: ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
  CZĘŚĆ I:
  CZĘŚĆ II:
TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2012 KLUCZ ODPOWIEDZI W OSOBNYM PLIKU
Jeżeli zaznaczysz kilka testów
(zarówno z części I jak i z części II)
to wszystkie te testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.


TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI: (ZOBACZ INSTRUKCJĘ WIDEO)

 1. Wybierz testy, z których chcesz losować pytania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować pytania, z kilku różnych testów to wybierz je z listy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.
 2. Zdecyduj czy chcesz rozwiązywać losowy test bezpośrednio na stronie (test on-line), czy też chcesz pobrać go w formacie PDF i później ewentualnie wydrukować.
 3. Wybierz liczbę pytań w odpowiednim polu. Domyślnie dla testu on-line jest 10 pytań, a dla testu PDF jest maksymalna ilość pytań w teście, ale można to zmienić.
 4. Dla testu w formacie PDF, możesz wybrać osobno ilość pytań w części I (pytania zawodowe) oraz w części II (pytania z przedsiębiorczości).
 5. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST ON-LINE' lub 'POBIERZ LOSOWY TEST'.

UWAGA: Wszystkie testy w formacie PDF mają tytuł 'Próbny 2014/2015', ale zawierają tylko pytania z wybranego wcześniej zakresu.
Np. po wybraniu testu CZERWIEC 2008 będą losowane pytania tylko z CZERWCA 2008. Gdy zaznaczymy jednocześnie np. testy CZERWIEC 2008 i 2009 to pytania będą losowane tylko z tych dwóch testów. SZCZEGÓŁY

INSTRUKCJA WIDEO


Przykładowe pytania z testu:

- Zapis Φ20F8/h6 dotyczy pasowania ........
- Jakie połączenie wału z kołem zębatym jest przedstawione na rysunku? ........
- Który z wymienionych metali charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem przewodzenia ciepła? ........
- Proces nawęglania należy przeprowadzić dla stali o oznaczeniu ........
- Obróbka wykańczająca, która ma na celu uzyskanie żądanej gładkości i połysku powierzchni przedmiotu, wykonywana za pomocą miękkich tarcz i materiałów ściernych to ........


Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik mechanik. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać informacje zawarte w dokumentacjach technicznych elementów i zespołów elementów oraz obiektów mechanicznych,
 • Rozpoznawać typowe połączenia spoczynkowe i ruchowe, ich konstrukcje, działanie oraz zastosowanie,
 • Klasyfikować i charakteryzować materiały stosowane w budowie maszyn,
 • Rozpoznawać procesy technologiczne wytwarzania elementów, zespołów elementów i obiektów mechanicznych,
 • Rozróżniać rodzaje obróbki mechanicznej oraz maszyny i urządzenia stosowane w procesach obróbki mechanicznej materiałów,
 • Rozpoznawać budowę, zasady działania oraz zastosowanie obiektów mechanicznych,
 • Określać przyczyny i rodzaje korozji elementów konstrukcyjnych,
 • Rozróżniać elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych,
 • Interpretować procesy energetyczne zachodzące w maszynach cieplnych,
 • Rozpoznawać środki transportu, zasady ich działania oraz zastosowanie,
 • Stosować prawa i metody statyki do analizowania płaskich i przestrzennych układów sił,
 • Wykonywać proste obliczenia wytrzymałościowe,
 • Przeprowadzać analizę ruchu postępowego, obrotowego i złożonego ciał sztywnych na podstawie praw i zasad kinematyki i dynamiki i interpretować jej wyniki,
 • Przeprowadzać analizę teoretycznych i rzeczywistych obiegów gazowych w maszynach cieplnych na podstawie zasad i praw termodynamiki i interpretować jej wyniki,
 • Analizować pracę maszyn hydraulicznych na podstawie zasad i praw hydromechaniki i interpretować jej wyniki,
 • Dobierać narzędzia, oprzyrządowanie i maszyny do obróbki mechanicznej,
 • Wskazywać sposoby zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcyjnych,
 • Sporządzać harmonogramy prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów, szacować pracochłonność oraz koszty zużycia materiałów,
 • Wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w pracach związanych z obsługą maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • Dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do zakresu wykonywanych prac,
 • Wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów.
Copyright © 2008-2012 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.