Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH - PróbnyTEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Próbny':

- Etażerka to ........
- Lampka wina i koktajl party różnią się miedzy innymi tym, że pierwsze przyjęcie zaczyna się najczęściej między godziną ........
- Zdjęcia 1, 2, 3, 4, przedstawiają sposób trzymania łyżki i widelca podczas serwowania potraw przez kelnera metodą francuską. Wskaż, które zdjęcie przedstawia sposób szczypcowy boczny. ........
- Wino o zawartości od 11 do 14% alkoholu zalicza się do win ........
- Aby zabezpieczyć korek przed wysychaniem i nie dopuścić do zmian cech organoleptycznych oraz zakażenia wina, należy przechowywać je w pozycji ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH - PróbnyZakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych
 • stosować nazwy, pojęcia i określenia związane z usługami gastronomicznymi;
 • identyfikować systemy i techniki obsługi konsumenta;
 • rozróżniać przyjęcia okolicznościowe z uwzględnieniem zasad nakrywania stołów i stosowanych metod obsługi;
 • rozpoznawać naczynia, sztućce i sprzęt stosowany do podawania potraw i napojów;
 • rozróżniać techniki serwowania potraw i napojów;
 • rozróżniać potrawy i napoje kuchni polskiej, także regionalne i innych narodów;
 • identyfikować informacje zawarte na etykietach napojów i opakowaniach produktów spożywczych;
 • określać temperaturę podawania potraw i napojów;
 • określać warunki przechowywania półproduktów, potraw i napojów zapewniające zachowanie jakości i wartości odżywczej.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne
 • określać wartość odżywczą i energetyczną potraw i napojów;
 • planować i oceniać jadłospisy codzienne i okolicznościowe;
 • dobierać napoje do określonego menu;
 • dobierać technikę podania określonych potraw i napojów;
 • analizować zgodność obsługi z życzeniem zleceniodawcy i charakterem imprezy;
 • określać sposób przyjmowania i rejestrowania zamówień oraz sposoby rozliczenia gotówkowego i bezgotówkowego;
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności gastronomicznej.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • stosować przepisy sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w obiektach zbiorowego wyżywienia;
 • wskazywać zagrożenia mające wpływ na jakość gotowych potraw i napojów;
 • stosować zasady higieny pracy;
 • stosować zasady organizacji stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami ergonomii i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu na stanowiskach związanych z produkcją, dystrybucją żywności oraz obsługą gości.
Copyright © 2008-2016 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.