LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2008

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2008':

- Na którym z rysunków przedstawiono rysunek wykonawczy koła pasowego? ........
- Która z wymienionych czynności jest najważniejsza do wykonania przed podjęciem przez tokarza pracy na stanowisku, przedstawionym na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono stanowisko szwaczki zorganizowane niezgodnie z zasadami ergonomii. Praca szwaczki na takim stanowisku grozi ........
- Na podstawie danych z tabeli wskaż, jaki rodzaj urządzeń ochronnych jest dozwolony i stosowany w prasach mechanicznych ze sprzęgłem zapadkowym? ........
- Pomieszczenie pracy księgowej zatrudnionej w zakładzie budowy maszyn rolniczych zostało usytuowane w sąsiedztwie hali pras mechanicznych. Rozwiązaniem, które zlikwiduje problem nadmiernego narażenia księgowej na wibracje i hałas jest ........
- Określ na podstawie danych z tabeli, jaki może być dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach działu kadr, którego pracownicy używają komputerów i maszyn do pisania. ........
- Rysunek przedstawia stanowisko do pracy siedzącej. Co oznacza wymiar "a"? ........
- Kto przechowuje wyniki i rejestry pomiarów czynników szkodliwych dokonanych na stanowisku pracy, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2008