LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2016

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2016':

- Okres od uruchomienia zlecenia produkcyjnego do zakończenia wszelkich działań z nim związanych, obejmujący czas konieczny na przygotowanie realizacji zlecenia, rozruch, wykonanie i kontrolę, określa się jako cykl ........
- Bezpieczną technologią utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wykorzystującą metody biologiczne, jest ........
- Elektroniczna wymiana dokumentów handlowych pomiędzy partnerami biznesowymi odbywa się z zastosowaniem systemu informatycznego ........
- Ile wynosi koszt uzupełnienia zapasów w badanym okresie, jeżeli zapotrzebowanie w tym okresie to 500 kg, wielkość jednej dostawy wynosi 50 kg, a koszt jej realizacji kształtuje się na poziomie 70,00 zł? ........
- Przedstawiony moduł systemu obsługi produkcji - Technicznego Przygotowania Produkcji przedstawia ........
- Zasada HIFO (ang. Highest in First Out) oznacza ........
- Rysunek przedstawia ........
- Projektując terminal dystrybucyjny firmy kurierskiej obsługującej duże potoki drobnych przesyłek, jako podstawowe urządzenie transportu bliskiego należy wybrać urządzenie oznaczone literą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2016