LOGOWANIE

Kwalifikacja A34 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A34 - STYCZEŃ 2016':

- Ładunek o najmniejszej naturalnej podatności transportowej to ........
- Kontener typu high cube to jednostka opakowaniowa ........
- Które przepisy regulują przewóz materiałów niebezpiecznych w jednostkach transportowych na statkach drogą morską? ........
- Współczynnik wypełnienia kontenera o objętości 73 m3, do którego załadowano 60 paletowych jednostek ładunkowych o wymiarach 1,2 x 0,8 x 1,1 m ma wartość około ........
- Ze względu na składowanie i czynności przeładunkowe kontenerów uniwersalnych ogólnego przeznaczenia najmocniejszą ich częścią są ........
- Który typ kontenera ma kubaturę ok. 67 m3? ........
- Jakim skrótem jest oznaczany międzynarodowy samochodowy list przewozowy? ........
- Według Incoterms 2010 reguła dotycząca transportu morskiego to ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A34 - STYCZEŃ 2016