Kwalifikacja A54 - STYCZEŃ 2016

(Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A54 - STYCZEŃ 2016':

- Jaki format dwustronnie zadrukowanego arkusza drukarskiego odpowiada jednostronnie zadrukowanemu arkuszowi drukarskiemu formatu B2? ........
- Który format koperty jest odpowiedni do zapakowania bez składania dyplomu formatu A4? ........
- Który zapis w karcie technologicznej opisuje akcydens zadrukowany z obu stron barwami CMYK i dodatkowo na pierwszej stronie metaliczną srebrną farbą? ........
- Do wydrukowania 1 500 jednostronnych, wielobarwnych plakatów (4 + 0) w formacie A2 należy wykorzystać ........
- Który papier należy użyć, aby uzyskać efektowny wygląd prospektu reklamowego poprzez zastosowanie podłoża o dużym połysku? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A54 - STYCZEŃ 2016Opis wymagań kwalifikacji A.54 (Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania):

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

1. Opracowywanie publikacji
Uczeń:
1) opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji;
2) ustala parametry technologiczne wyrobu;
3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym;
4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;
5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego;
6) wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
Uczeń:
1) gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do wykonania prac graficznych i publikacji;
2) przestrzega zasad składania tekstu i łamania publikacji;
3) składa tekst i łamie publikację za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
4) określa i dobiera metody reprodukcji poligraficznej oraz obróbki grafiki;
5) przygotowuje i modyfikuje grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
6) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
7) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania lub drukowania;
8) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania;
9) wykonuje impozycję prac cyfrowych;
10) wykonuje wydruki próbne;
11) określa zakres zastosowania cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;
12) posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.