Kwalifikacja A55 - STYCZEŃ 2016

(Drukowanie cyfrowe)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A55 - STYCZEŃ 2016':

- Do wydrukowania 100 000 plakatów w formacie A2 na podłożu papierowym należy zastosować maszynę ........
- Które podłoże drukowe jest optymalne do wykonania nadruków narażonych na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych? ........
- Jaką maksymalną liczbę użytków w formacie 95 x 30 mm bez spadów, na ostro można rozmieścić na arkuszu A4 przy marginesach pola zadruku wynoszących po 5 mm? ........
- Które z materiałów są niezbędne do cyfrowego drukowania nakładu? ........
- Którego z programów nie można zastosować do wykonania impozycji? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A55 - STYCZEŃ 2016Opis wymagań kwalifikacji A.55 (Drukowanie cyfrowe):

A.55. Drukowanie cyfrowe

1. Drukowanie nakładu
Uczeń:
1) dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
4) przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu;
6) przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
7) przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych;
8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe;
9) ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów;
10) określa sposoby personalizacji druków;
11) dobiera metody wykończania wydruków cyfrowych;
12) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych.

2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych
Uczeń:
1) dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
2) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego;
3) przygotowuje materiały cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
4) przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do drukowania;
5) przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania;
6) przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych;
7) obsługuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe;
8) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych;
9) dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych;
10) przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.