LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016 (test 2)':

- Które z elementów konstrukcji stalowej oznaczono na przedstawionym rysunku literą K? ........
- W celu ochrony przed pożarem stalowej konstrukcji stałych regałów magazynowych należy zastosować powierzchniową izolację ogniochronną z farb ........
- Na podstawie informacji zawartej w tabeli wskaż średnicę, którą powinny mieć otwory na śruby M20, niezbędne do wykonania połączenia śrubowego zwykłego. ........
- Na rysunku przedstawiono przekrój połączenia spocznika i płyty biegowej schodów płytowych prefabrykowanych. Wskaż sposób oparcia płyty biegowej na płycie spocznikowej. ........
- Który ze sposobów montażu płyt ściennych przedstawiono na rysunku? ........
- Na podstawie przedstawionej rekomendacji technicznej określ wymagane minimalne zużycie koncentratu dla drewna impregnowanego ciśnieniowo w całym przekroju i przeznaczonego do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. ........
- Który łącznik do drewna jest przedstawiony na rysunku? ........
- Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji drewnianej należy wykonać ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016 (test 2)