LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016 (test 2)':

- Trzony stalowych słupów pełnościennych należy wykonywać z ........
- Na podstawie wyciągu ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wskaż śruby z łbem sześciokątnym, które należy zastosować dla średnicy 20 mm. ........
- Na którym rysunku przedstawiono nakrętkę kołpakową? ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- W celu ochrony przed pożarem stalowej konstrukcji stałych regałów magazynowych należy zastosować powierzchniową izolację ogniochronną z farb ........
- Korzystając z danych zawartych w tabeli dobierz liczbę i typ uchwytów do transportu żurawiem belki dwuteowej o masie 1200 kg. ........
- Elementy stalowe konstrukcji przedstawionej na rysunku należy połączyć ........
- Korzystając z karty katalogowej producenta określ, w jakiej odległości od lewej krawędzi znajduje się otwór drzwiowy w płytach W4.2. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016 (test 2)