LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2016

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2016':

- Właściwego doboru powierzchni kolektorów słonecznych wykorzystywanych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym można dokonać na podstawie kompletów danych, zawierających następujące informacje: ........
- Aby w zbiorniku buforowym umożliwić doprowadzenie na różnym poziomie czynnika o określonej temperaturze, należy zamontować ........
- Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego należy zamontować ........
- Do obróbki krawędzi rur miedzianych stosowanych do montażu instalacji ciepłej wody użytkowej, dociętych na odpowiedni wymiar, należy użyć ........
- Największą wydajność cieplną instalacji solarnej użytkowanej latem zapewni usytuowanie kolektora słonecznego na ........
- Brak którego elementu jest przyczyną odwrotnego przepływu wody z nagrzanego zasobnika do kolektora w okresie nocnym? ........
- Podczas wykonywania przedmiaru robót dla instalacji wodociągowych długość rurociągów mierzy się w metrach, ........
- Koszt brutto wykonania węzła cieplnego przy wykorzystaniu kolektora poziomego wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2016