LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2016

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2016':

- Kosztorys, który zawiera zestawienie nakładów rzeczowych robocizny, materiałów oraz sprzętu, lecz nie zawiera cen, nazywa się kosztorysem ........
- Na rysunku przedstawiono ławę fundamentową ........
- Według KNR norma zużycia drewna okrągłego na stemple do wykonania 1 m2 deskowania stóp fundamentowych zapisana jest w postaci poniższego ułamka. Przy założeniu jednokrotnego zużycia deskowania norma zużycia drewna okrągłego na stemple wynosi ........
- Norma pracy mieszarki do stabilizacji gruntu przy wykonaniu podbudowy o powierzchni 100 m2 wynosi 2,26 m-g. Ile maszynogodzin będzie pracowała ta mieszarka przy wykonaniu podbudowy parkingu o wymiarach 125 m x 8 m? ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz ilość zaprawy cementowo-wapiennej niezbędnej do wykonania 60 rrr2 ściany z cegły pełnej o grubości 38 cm (1,5 cegły) na zaprawie cementowo-wapiennej. ........
- Szerokość jezdni przedstawionej na rysunku wynosi ........
- Objętość nasypu liniowego o długości 50 m i przekroju poprzecznym podanym na rysunku wynosi ........
- Objętość wykopu liniowego o głębokości 0,5 m i prostych ścianach skarpy, wykonanego zgodnie z przedstawionym rysunkiem wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2016