LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)':

- Do wykonania 2 obwodów instalacji podłogowej centralnego ogrzewania należy zakupić dwa rozdzielacze dwuobiegowe oraz ........
- Przeprowadzenie próby szczelności instalacji wodociągowej można rozpocząć po ........
- W instalacji gazowej zawór odcinający, będący elementem systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu do budynku, powinien być zamontowany ........
- W instalacji gazowej połączenia rur miedzianych w technologii zaciskanej należy wykonywać za pomocą zaciskarki ........
- W instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego hydrometr powinien być zamontowany na rurze ........
- Rury i kształtki z chlorowanego polichlorku winylu (PVC-C) należy łączyć w technologii ........
- Elementem instalacji wentylacyjnej, przeznaczonym do regulacji natężenia przepływu powietrza w poszczególnych odgałęzieniach kanałów wentylacyjnych, jest ........
- Aby utrzymać w czystości wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła należy co 2-4 miesiące ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)