LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2016

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2016':

- Aby ustalić optymalną wielkość dostawy materiałów, zapewniającą minimalizację kosztów ich dostaw i magazynowania, należy ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Który znak jest przyznawany przez jednostki akredytacyjne Komisji Europejskiej produktom ekologicznym wytwarzanym w państwach Unii Europejskiej? ........
- Określ na podstawie struktury wyrobu, ile szpulek nici potrzeba do wyprodukowania 1 200 szt. obrusów, jeżeli na jednej szpuli nawiniętych jest 200 m nici. ........
- Przedsiębiorstwo produkcyjne 3 lata temu zakupiło tokarkę o wartości początkowej 120 000,00 zł. Jaka jest bieżąca wartość tokarki, jeżeli roczna stopa amortyzacji wynosi 10%, a przedsiębiorstwo przyjęło liniową metodę amortyzacji? ........
- W celu udokumentowania przekazania materiałów z magazynu do produkcji magazynier powinien wypełnić dokument ........
- Która grupa towarów powinna być zamawiana zgodnie z systemem zapasu jednookresowego? ........
- Która z metod wydań magazynowych uwzględnia datę ważności towaru? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2016