LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2016

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2016':

- W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami ........
- Pracowników narażonych podczas czyszczenia metalowych elementów na odpryski ciał stałych i działanie pyłów substancji szkodliwych, należy wyposażyć ........
- Stanowisko pracy sekretarki, zgodnie z zasadami ergonomii, powinno posiadać ........
- Brak aktywności ruchowej może spowodować ........
- Do czynników niebezpiecznych w środowisku pracy zalicza się ........
- Metoda PHA jest wykorzystana do oceny stanowisk pod kątem ........
- Pracodawca ma obowiązek powiadomić o każdym śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku przy pracy ........
- Najlepszą metodą przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2016