LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2016

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2016':

- Jeżeli kąt nachylenia skarpy nasypu wynosi 45°, to zgodnie z rysunkiem zależność 1: n wynosi ........
- Tablicę informacyjną budowy zawiesza się ........
- Elementem zagospodarowania terenu budowy przedstawionym na rysunku jest ........
- Na którym rysunku przedstawiono zabezpieczenie ścian wykopu wąskoprzestrzennego? ........
- Na podstawie fragmentu harmonogramu ogólnego budowy określ, ile dni roboczych będzie pracowała koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3 przy wykonywaniu wykopu. ........
- Ława fundamentowa, której przekrój przedstawiono na rysunku, ma wysokość ........
- Na rysunku przedstawiono więźbę dachową ........
- Do mechanicznego zagęszczenia mieszanki betonowej podczas wykonywania płyty stropu żelbetowego monolitycznego należy zastosować ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2016