LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2016

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2016':

- Jeżeli kąt nachylenia skarpy nasypu wynosi 45°, to zgodnie z rysunkiem zależność 1: n wynosi ........
- Tablicę informacyjną budowy zawiesza się ........
- Elementem zagospodarowania terenu budowy przedstawionym na rysunku jest ........
- Na którym rysunku przedstawiono zabezpieczenie ścian wykopu wąskoprzestrzennego? ........
- Na podstawie fragmentu harmonogramu ogólnego budowy określ, ile dni roboczych będzie pracowała koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3 przy wykonywaniu wykopu. ........
- Ława fundamentowa, której przekrój przedstawiono na rysunku, ma wysokość ........
- Na rysunku przedstawiono więźbę dachową ........
- Do mechanicznego zagęszczenia mieszanki betonowej podczas wykonywania płyty stropu żelbetowego monolitycznego należy zastosować ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2016