LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2017

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2017':

- Zgodnie z Kodeksem pracy za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi ........
- Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 6 miesięcy. W czwartym miesiącu pracy dostarczyła zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę. Zgodnie z przepisami umowa o pracę ........
- Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny ........
- Dopuszczalny poziom dźwięku ze względu na ochronę słuchu na stanowiskach pracy przy ośmiogodzinnym narażeniu wynosi ........
- Wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest prawnym obowiązkiem ........
- Pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane. Środki ochrony indywidualnej używa się ........
- W fazie projektowania optymalizacją układu człowiek - maszyna - środowisko zajmuje się ........
- Diagnostyka obciążenia psychicznego obejmuje między innymi: ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2017