LOGOWANIE

Kwalifikacja A30 - STYCZEŃ 2017

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A30 - STYCZEŃ 2017':

- Dynamiczną metodą określenia wielkości dostaw jest ........
- Karta przedstawiona na rysunku stosowana jest w systemie ........
- Które z urządzeń magazynowych stosuje się do transportu i układania materiałów składowanych na specjalnie do tego przystosowanych regałach w magazynach wysokiego składowania? ........
- Przedstawiony poniżej znak manipulacyjny umieszczony na opakowaniu oznacza ........
- Na podstawie cennika usług magazynowych oblicz, ile wyniesie całkowity koszt wynajęcia 350 m2 powierzchni budynków magazynowych zamkniętych i 300 m2 powierzchni placów składowych otwartych na okres dwóch miesięcy. ........
- Do rozprowadzania towarów takich jak: żywność, kosmetyki, prasa czy artykuły chemii gospodarczej należy stosować dystrybucję ........
- Na podstawie podanej tabeli określ, z którym dostawcą zakład powinien nawiązać współpracę, biorąc pod uwagę podane kryteria doboru wraz z wagami oraz z liczbą punktów przydzielonych za ich spełnienie w skali od 1 do 4 przy założeniu, że 1 punkt oznacza najniższą ocenę. ........
- Na podstawie struktury wyrobu i tabeli zapasów magazynowych, określ, ile materiału D i materiału E potrzeba do realizacji zamówienia na 200 sztuk wyrobu WG X. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.30-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: