LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2017

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2017':

- Który z wymienionych typów wirników stosuje się w silnikach indukcyjnych trójfazowych? ........
- Do jakiego rodzaju pracy przeznaczony jest silnik trójfazowy posiadający na tabliczce znamionowej oznaczenie SI? ........
- Oznaczenie kl. B umieszczone na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego określa dla jego izolacji wartość ........
- Które urządzenie elektryczne przedstawiono na rysunku? ........
- Wirnik przedstawiony na rysunku jest elementem składowym silnika ........
- Który element układu zasilania i sterowania silnika trójfazowego oznaczony jest na schemacie symbolem Q4? ........
- Który przewód przedstawiono na rysunku? ........
- Które urządzenie energoelektroniczne stosowane do regulacji prędkości silnika indukcyjnego zmienia napięcie przemienne o ustalonej wartości średniej na napięcie przemienne o regulowanej wartości średniej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2017