Kwalifikacja T14 - STYCZEŃ 2017

(Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T14 - STYCZEŃ 2017':

- Informacje dotyczące obiektów turystycznych, atrakcji i wydarzeń, sporządzone w wielu wersjach językowych, należy umieścić ........
- Turystom planującym odbyć pielgrzymkę szlakiem św. Jakuba do katedry w Santiago de Compostela należy zaproponować wyjazd do ........
- Turystom zainteresowanym ofertą wyjazdu narciarskiego należy udzielić informacji na temat atrakcyjności turystycznej Val di Fiemme i Val Gardena, położonych na terenie ........
- Turyści zainteresowani najbardziej na południe wysuniętą stolicą europejską z zespołem miejskim wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, skorzystają z oferty wycieczki do ........
- Zespół pałacowo-ogrodowy Schönbrunn to atrakcja turystyczna proponowana podczas wycieczki do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja T14 - STYCZEŃ 2017Opis wymagań kwalifikacji T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych):

1. Prowadzenie informacji turystycznej
Uczeń:
1) tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej;
2) udziela informacji turystycznej;
3) określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata;
4) korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej;
5) współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
6) opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych.
2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych
Uczeń:
1) stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych;
2) stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego;
3) rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych;
4) stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych;
5) sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne;
6) sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych;
7) stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.
3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych
Uczeń:
1) rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców;
2) sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej;
3) przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych;
4) rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych;
5) prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych przestrzegając zasad rachunkowości;
6) sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.