LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 - CZERWIEC 2017

(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 - CZERWIEC 2017':

- Którą formę opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej wybrał przedsiębiorca, jeżeli oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych według stawek 18% i 32%? ........
- Opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz statystycznych prognoz gospodarczych i społecznych jest jednym z zadań ........
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną z chwilą ........
- Hurtownia zakupiła w maju 2017 r. i przyjęła do magazynu jabłka na podstawie dowodów Pz - przyjęcie zewnętrzne zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabeli. Ile wynosi średnia cena jednego kilograma jabłek przyjętych do magazynu w maju 2017 r. obliczona metodą średniej ważonej? ........
- Koszt wytworzenia 20 000 sztuk wyrobów gotowych wyniósł 60 000,00 zł. Ile wyniesie cena sprzedaży netto za jednostkę wyrobu, jeżeli na sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwo realizuje zysk w wysokości 40% jednostkowego kosztu wytworzenia? ........
- W przedsiębiorstwie, w którym obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, jest zatrudnionych 10 pracowników produkcyjnych, w tym 6 w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 na 1/2 etatu. Jeżeli norma wydajności pracy dla każdego pracownika wynosi 15 sztuk wyrobów w ciągu godziny, to planowana wielkość produkcji w miesiącu, w którym są 22 dni robocze, wyniesie ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w załączonej części D.l. deklaracji PIT-36 ustal wysokość przychodu, jaki osiągnął podatnik w 2016 roku. ........
- Zgłoszenie nowo zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na formularzu ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A35 - CZERWIEC 2017