LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2017

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2017':

- Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w dziedzinie bhp zawarte są ........
- Jakim badaniom podlega pracownik przyjmowany do pracy? ........
- Formułując wnioski z przeglądu obiektów, należy uwzględnić, czy poziom natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy jest dostosowany do rodzaju wykonywanych prać oraz czy spełnia wymagania określone ........
- Jeśli mięśnie znajdują się w stanie długotrwałego napięcia bez zmiany położenia odpowiedniej części ciała, wówczas występuje ........
- Masa przedmiotów przenoszonych przez mężczyznę przy pracy stałej, określona w rozporządzeniu w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych, nie może przekraczać ........
- Według zaleceń normy ISO 9241-6 dotyczącej wymagań ergonomicznych dla stanowisk pracy z komputerem, w przypadku wykonywania trudnych i złożonych zadań równoważny poziom dźwięku nie powinien przekraczać ........
- Do czynników fizycznych nie należy ........
- Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia są wykonywane przez laboratoria ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-X-17.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: