LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD30 - CZERWIEC 2017

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD30 - CZERWIEC 2017':

- Podstawą końcowego rozliczenia z inwestorem inwestycji, której nie można było wycenić przed jej wykonaniem, jest kosztorys ........
- Kwota zysku obliczana jest jako procentowa wartość od ........
- Grubość warstwy podbudowy nawierzchni drogi, której przekrój poprzeczny przedstawiono na rysunku, wynosi ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli określ rozstaw stempli deskowania belki o wysokości 80 cm. ........
- Do wyprowadzenia ponad dach kanału wentylacyjnego w budynku należy zastosować rurę stalową ocynkowaną średnicy Ø 180 mm i długości 2 m. Korzystając z danych zawartych w tabeli oblicz koszt tej rury. ........
- Na podstawie zestawienia asortymentu drewna konstrukcyjnego więźby krokwiowo-jętkowej określ łączną objętość drewna potrzebnego do jej wykonania. ........
- Tablica z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-31 jest podstawą do sporządzania kosztorysów obejmujących ........
- Zaplanowano wykonanie żelbetowych słupów o przekroju (b x h) 0,4 m x 0,6 m. Koszt 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 210 zł, a stawka robocizny 25 zł/r-g. Korzystając z tablicy z KNR, oblicz koszt wykonania 10 takich słupów o wysokości 3,0 m. Stosunek deskowanego obwodu do pola przekroju s = (2b+2h)/(b x h) gdzie b i h [m] ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD30 - CZERWIEC 2017