LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2017

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2017':

- Które z wymienionych tworzyw sztucznych najlepiej nadaje się do produkcji kół zębatych? ........
- Na rysunku przedstawiono wykonywanie połączenia metodą ........
- Którego klucza należy użyć do zamocowania przedmiotu w uchwycie tokarki? ........
- Którego zaworu należy użyć w układzie pneumatycznym w celu zwiększenia prędkości wysuwu tłoczyska siłownika dwustronnego działania? ........
- Na podstawie przedstawionej tabeli określ, ile wynosi zużycie powietrza w ciągu jednego pełnego cyklu pracy siłownika dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem o średnicy tłoka 4 cm i skoku 10 cm. ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- W obwodzie zasilania silnika element oznaczony symbolem Ql ........
- Na którym rysunku przedstawiono szkic przekroju prawidłowo zaciśniętej końcówki przewodu w obszarze z izolacją? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2017