LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2017

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2017':

- Do której grupy urządzeń elektrycznych zalicza się przekładnik prądowy? ........
- W jakim stanie pracy transformatora wyznacza się jego napięcie zwarcia? ........
- Jakiego rodzaju silnik pokazano na schemacie? ........
- Jak nazywa się element oznaczony Q1 na przedstawionym schemacie? ........
- Którym symbolem literowym oznacza się przewód przedstawiony na rysunku? ........
- W jakim celu stosuje się odłącznik w obwodzie elektrycznym? ........
- Które z wymienionych urządzeń elektrycznych charakteryzują się zdolnością wyłączania prądów zwarciowych? ........
- Element oznaczony symbolem n > w układzie silnika elektrycznego przedstawionego na schemacie odłącza kondensator CA w sytuacji, gdy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2017