LOGOWANIE

Kwalifikacja B22 - CZERWIEC 2017

(Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B22 - CZERWIEC 2017':

- Instalację gruntowego rurowego wymiennika ciepła o pojemności 3,24 m3 napełniano z jednostajną wydajnością w czasie 3 godzin. Na jakim poziomie był ustawiony pływak na rotametrze? ........
- W instalacji fotowoltaicznej off-grid typowy regulator ładowania nie spełnia funkcji ........
- Pompa ciepła z modulowaną mocą wchodząca w skład instalacji ogrzewania c.w.u. i c.o. w ciągu 10 dni pobierała z sieci elektrycznej średnio moc 2,5 kW. Jaki jest wskaźnik efektywności energetycznej tej pompy, jeżeli w tym samym czasie dostarczyła do c.w.u. i c.o. 1800 kWh ciepła? ........
- Z kolektora fototermicznego o powierzchni 2 m2 i sprawności przekazywania energii cieplnej 70% przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 można uzyskać moc wynoszącą ........
- W czasie pracy słonecznej instalacji grzewczej z kolektorami płaskimi stwierdzono nadmierny wzrost ciśnienia roztworu glikolu przy wzroście temperatury pracy kolektorów. Najbardziej prawdopodobną tego przyczyną jest ........
- Który z czynników nie ma wpływu na powstawanie uszkodzeń typu hot-spot w modułach fotowoltaicznych? ........
- Na wytrącanie się osadu z czynnika roboczego na bazie glikolu propylenowego w instalacji słonecznej wpływa ........
- Przewody przesyłające ciepło w instalacjach energetyki odnawialnej należy zabezpieczyć przed stratami energii poprzez wykonanie izolacji ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B22 - CZERWIEC 2017