LOGOWANIE

Kwalifikacja Z19 - STYCZEŃ 2008

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z19 - STYCZEŃ 2008':

- Nifedypina, tzw. bloker kanałów wapniowych to pochodna ........
- Układ penamu jest charakterystyczny dla: ........
- Zocor (simvastatin) to lek, który dziala: ........
- Jakie działanie niepożądane może wywołać hydrochlorotiazyd? ........
- Który z leków jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu I? ........
- W której kolumnie wszystkie leki należą do grupy penicylin? ........
- Który z surowców roślinnych działa moczopędnie i wzbogaca organizm w jony sodu, potasu, magnezu I krzemu? ........
- Aparat ciśnieniowy hermetycznie zamykany, o specjalnej konsystencji, wyposażony w termometry i manometry to: ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z19 - STYCZEŃ 2008