LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2017':

- Do obiektów sieci wodociągowej nie zalicza się ........
- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych lub bez rozparcia mogą być wykonywane w gruntach zwartych tylko do głębokości ........
- W rurociągach tłocznych w pompowniach do regulacji przepływu wody w jednym kierunku montuje się ........
- Armaturę zaporową dla rurociągów stalowych powyżej średnicy 500 mm łączy się przez połączenia ........
- Do dezynfekcji przewodu wodociągowego należy stosować roztwór chlorku ........
- Czynnością konserwacyjną sieci wodociągowej nie jest ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż szerokość wykopu nieumocnionego, w którym ma być ułożony kanał betonowy o średnicy Ø 500. ........
- Wskaż zgodny z technologią sposób wykonania zgrzewania elektrooporowego po przycięciu rury prostopadle do jej osi. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2017