TECHNIK HANDLOWIEC - STYCZEŃ 2018 (A22)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK HANDLOWIEC - STYCZEŃ 2018 (A22)':

- Którą metodę badania rynku należy zastosować, jeżeli planuje się, że badacz będzie przebywał w środowisku, którego dotyczy badanie i jako jeden z członków zbiorowości będzie brał aktywny udział w badanych sytuacjach? ........
- W której z przedstawionych sytuacji, zgodnie z zamieszczonym przepisem ustawy, dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych o konsumencie dla celów marketingowych? ........
- Hurtownia wędliniarska, prowadząca również sprzedaż detaliczną, wprowadza na rynek nowy rodzaj wędlin drobiowych. Które narzędzie promocji powinna zastosować, aby przekonać klientów o wysokiej jakości i dobrym smaku tych wyrobów? ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, ustal przewidywane zapotrzebowanie hurtowni zabawek na gry planszowe w miesiącu czerwcu, zakładając dwukrotnie wyższy niż w poprzednich miesiącach przyrost zapotrzebowania. ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu klasyfikacji, wskaż symbol PKWiU właściwy dla sprzedaży hurtowej storczyków. ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK HANDLOWIEC - STYCZEŃ 2018 (A22)Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik handlowiec. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych;
 • rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, wybranych przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej, obrotu towarowego i towaroznawstwa;
 • rozróżniać elementy, narzędzia i zasady marketingu;
 • rozpoznawać formy sprzedaży i zapłaty w działalności handlowej - hurtowej i detalicznej;
 • rozróżniać dokumenty związane z obrotem towarowym;
 • klasyfikować towary zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • charakteryzować towary na podstawie opisu ich cech użytkowych.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne;
 • kalkulować cenę hurtową i detaliczną;
 • ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie handlowym;
 • rozliczać wyniki inwentaryzacji;
 • obliczać wynik finansowy przedsiębiorstwa handlowego;
 • interpretować wyniki badań marketingowych;
 • interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa handlowego; obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
 • analizować sporządzone dokumenty wymagane w obrocie towarowym;
 • dobierać formy sprzedaży hurtowej i detalicznej w zależności od asortymentu towaru i rozmiarów przedsiębiorstwa;
 • interpretować informacje dotyczące towarów i obrotu towarowego, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • wskazywać przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa handlowego i ochrony baz danych;
 • wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac przez technika handlowca.