LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2018

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2018':

- Komunikacja pomiędzy poszczególnymi segmentami linii produkcyjnej realizowana w oparciu o karty wyrobów, ich cyrkulację i analizę nazywana jest systemem ........
- Który układ technologiczny magazynu przedstawiono na rysunku? ........
- Planowana sprzedaż w sieci dystrybucji w lipcu to średnia arytmetyczna sprzedaży z trzech poprzednich miesięcy. Na początku lipca w sieci znajdzie się 90 szt. wyrobów gotowych. Oblicz na podstawie danych z tabeli minimalną wielkość produkcji, aby zaspokoić planowane zapotrzebowanie w sieci dystrybucji w lipcu? ........
- Zakład otrzymał zamówienie na 96 szt. głowic do silników. Czas produkcji zamówionych głowic na jednej linii produkcyjnej i jednej zmianie dziennie zająłby 48 dni. Ile dni będzie trwała produkcja, jeżeli zostanie uruchomiona druga linia produkcyjna, a prace na dwóch liniach będą wykonywane na trzech zmianach? ........
- Które dane zawiera dokument PZ, na podstawie którego wypełniono przedstawioną kartotekę magazynową? ........
- Dokumentem zawierającym normy czasu dla operacji technologicznych jest karta ........
- Który dokument zawiera następujące informacje: nazwa przedsiębiorstwa, numer dokumentu, data sporządzenia dokumentu, magazyn z którego wydano towar, dział do którego towar zostaje przekazany, nazwę, ilość, cenę jednostkową oraz wartość towaru, podpis osoby sporządzającej dokument, a także podpis osoby wydającej i przyjmującej zapas? ........
- Oblicz ekonomiczną wielkość dostawy silników w oparciu o przedstawiony wzór, jeżeli miesięczny popyt na silniki kształtuje się na poziomie 400 szt., koszt obsługi zamówienia wynosi 250,00 zł, a miesięczny koszt magazynowania jednego silnika to 5,00 zł. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2018