LOGOWANIE

Kwalifikacja A32 - CZERWIEC 2018

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A32 - CZERWIEC 2018':

- Na rysunku przedstawiono skaner ........
- Zespół trakcyjny linii metra składa się z 5 wagonów, a każdy może pomieścić 200 osób. Pojazdy odjeżdżają z przystanku co 5 minut. Oblicz godzinową zdolność przewozową tej linii metra. ........
- Spalanie odpadów z odzyskiem energii cieplnej określa się recyklingiem ........
- Przedsiębiorstwo produkcyjne złożyło zamówienie na 100 szt. stelaży metalowych, a otrzymało 150 szt. mocowań drewnianych. W związku z zaistniałą sytuacją pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego powinien sporządzić dokument dotyczący ........
- Końcowym etapem procesu zamawiania materiałów jest ........
- Przedsiębiorstwo zatrudnia 12 pracowników, których łączne miesięczne wynagrodzenie wynosi 43 200,00 zł. Jakie będzie średnie wynagrodzenie jednego pracownika po przyznaniu wszystkim 5% podwyżki? ........
- Koncepcja podróżowania miejskiego polegająca na dojeździe rowerem do węzła przesiadkowego, a następnie pozostawienie go na specjalnym parkingu i kontynuowanie podróży środkami transportu publicznego określa się systemem ........
- Celem zintegrowanego systemu transportu miejskiego osób jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A32 - CZERWIEC 2018