LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2010


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2010':

- Na rysunku przedstawiono fragment konstrukcji dachu drewnianego ........
- Rysunek przedstawia ........
- Na którym rysunku przedstawiono konstrukcję ściany wieńcowej? ........
- Wielkość tablicy informacyjnej umieszczanej na budowie ........
- Na rysunku przedstawiono żuraw ........
- Rysunek przedstawia oznaczenie graficzne betonu ........
- Na rysunku cyfrą 1 oznaczono ........
- Maksymalna ilość pracowników zatrudnionych w jednym dniu na budowie na podstawie harmonogramu zatrudnienia wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2010