LOGOWANIE

Kwalifikacja Z19 - CZERWIEC 2018

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z19 - CZERWIEC 2018':

- W procesie destylacji z parą wodną otrzymywany jest ........
- Acidum hydrochloridum dilutum to składnik ........
- Lek sporządzony według zamieszczonej recepty to ........
- Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla pacjenta o masie ciała 35 kg wynosi ........
- Która niezgodność może wystąpić podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty? ........
- Oblicz ilość wyciągu suchego standaryzowanego z liścia pokrzyku, którą powinien przyjąć jednorazowo pacjent zażywający lek według zamieszczonej recepty. ........
- Oblicz stężenie kwasu salicylowego w maści sporządzonej według zamieszczonej recepty. ........
- Oblicz ilość gumy arabskiej, której należy użyć do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z19 - CZERWIEC 2018