LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 - STYCZEŃ 2019

(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 - STYCZEŃ 2019':

- Który z wymienionych pracowników zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku w holu recepcyjnym w hotelu z rozbudowaną strukturą organizacyjną? ........
- W których jednostkach mieszkalnych występuje węzeł higieniczno-sanitarny z elementami wyposażenia przedstawionymi na rysunku? ........
- W których obiektach hotelarskich, zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi, powinien znajdować się element wyposażenia przedstawiony na rysunku? ........
- Który zabieg przeprowadzony za pomocą zwykłych środków myjących powinien poprzedzać dezynfekcję pomieszczeń w celu zmniejszenia zużycia środków odkażających? ........
- Do którego urządzenia korytarzowa powinna nalać wody, przygotowując je do czyszczenia dywanu metodą szorująco-zbierającą? ........
- Którą z wymienionych czynności powinna wykonać pokojowa w ramach procedury sprzątania pokoju "na czysto"? ........
- Przygotowując jednostkę mieszkalną do przyjęcia gościa VIP, w dniu jego przyjazdu należy ........
- W którym z podanych przypadków gościowi nie przysługuje odszkodowanie za zniszczony na terenie hotelu laptop? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 - STYCZEŃ 2019