LOGOWANIE

Kwalifikacja AU47 - STYCZEŃ 2015

(Planowanie i realizacja przewozów kolejowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU47 - STYCZEŃ 2015':

- Do przewozu materiałów budowlanych sypkich (np. żwir, piach) należy stosować wagony ........
- Jaki system rozładunku należy przewidzieć dla klienta posiadającego estakadę wyładowczą? ........
- Plan pracy manewrowej jest sporządzany na podstawie ........
- Do obliczenia czasu pobytu wagonu pozostającego w dyspozycji klienta niezbędne są ........
- Aby właściwe dozorować czas pracy drużyn manewrowych i trakcyjnych należy wiedzieć, że podstawowy czas pracy dla tych stanowisk na kolei wynosi ........
- Który z wymienionych pracowników ma w swoim zakresie obowiązków tworzenie dokumentacji przewozowej? ........
- Kierownik pociągu osobowego pobiera należność od klienta za przesyłkę ........
- Kierownik manewrów, po załadunku na rampie na wagony materiałów budowlanych, ma obowiązek sprawdzić stan ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU47 - STYCZEŃ 2015