LOGOWANIE

Kwalifikacja BD9 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD9 - CZERWIEC 2017':

- Palików z drewna o długości 1,2 m i średnicy 6÷8 cm używa się przy wykonywaniu płotka ........
- Podstawowym materiałem stosowanym w regulacji cieków naturalnych jest ........
- Do oczyszczania dna rzeki z kamieni, pni oraz krzaków należy użyć ........
- Do usuwania namułów z małych cieków wodnych należy stosować koparki ........
- Do wykonania koronek i brzegosłonów należy stosować kołki wykonane ze świeżych odziomków ........
- Odstępy między kołkami wyplatanego płotka faszynowego powinny wynosić ........
- Narzut kamienny podwodny należy wyrównać ........
- Wyściółki budowli regulacyjnych sposobem wyrzutkowym należy wykonywać przy głębokości wody do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD9 - CZERWIEC 2017