Kwalifikacja EE9 - PAŹDZIERNIK 2016

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Zapis znacznika HTML w postaci

<a href="#hobby">przejdź</a>

........
- Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób:

Rozdział 1

tekst

Podrozdział 1.1

tekst

Podrozdział 1.2

........
- W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość ........
- W języku CSS zapis postaci

h1::first-letter {color: red;}

sprawi, że koloru czerwonego będzie

........
- Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzoru?

Ala ma kota
a kot ma Alę

........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE9 - PAŹDZIERNIK 2016