LOGOWANIE

Kwalifikacja ST1 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST1 - WRZESIEŃ 2014':

- Aby otrzymać stop złota próby 0,585 o barwie zielonożółtej należy do złota próby 0,999 dodać ........
- Kucie metali i ich stopów nie wpływa na ich ........
- Najczęściej stosowanym podczas procesu klepania narzędziem oporowym jest ........
- Do badania stopów złota metodą analityczną należy zastosować metodę ........
- Do lutowania najczęściej używane są topniki w postaci ........
- Podstawowym narzędziem do wykonania oprawy kanałowej jest frez ........
- Żeby uzyskać na powierzchni obrączek efekt zbliżony do piaskowania należy użyć ........
- Naprawę zerwanego łańcuszka złotego należy rozpocząć od ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja ST1 - WRZESIEŃ 2014