Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2015

(Montaż nagrań dźwiękowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2015':

- Do ułożenia efektów w określonej kolejności na taśmie filmowej należy użyć ........
- Do jakiej częstotliwości próbkowania należy przekonwertować nagranie z CD-Audio, aby móc pracować na dwukrotnie nadpróbkowanym pliku dźwiękowym? ........
- Aby szybko zlokalizować początki kolejnych utworów zmasterowanych do nagrania w formacie CD-Audio, najlepiej jest wykonać spis ........
- W liście utworów, wykorzystanych przy montażu dźwięku, użytej do rozliczenia praw autorskich, nie podaje się ........
- Do przekazywania informacji, dotyczących sposobu montażu wyłącznie plików dźwiękowych w postprodukcji filmowej, wykorzystuje się pliki ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2015