Kwalifikacja ST5 - CZERWIEC 2015

(Realizacja nagrań studyjnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST5 - CZERWIEC 2015':

- Wskaż prawidłową kolejność postprodukcji materiału dźwiękowego. ........
- Który z wymienionych parametrów magnetofonu analogowego ma wpływ na szerokość zapisywanego pasma częstotliwości? ........
- Rejestrator zapisuje dźwięk na karcie pamięci w formacie, w którym 1 minuta nagrania zajmuje 10 MB pamięci. Minimalna pojemność karty potrzebna do zapisania 60 minutowego materiału to ........
- Która z przedstawionych cech mikserów fonicznych jest charakterystyczna dla urządzeń cyfrowych? ........
- W pojedynczym torze stołu mikserskiego do ustawienia proporcji sygnału między lewym i prawym kanałem służy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja ST5 - CZERWIEC 2015