LOGOWANIE

Kwalifikacja TG5 - CZERWIEC 2014

(Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG5 - CZERWIEC 2014':

- Kręgi piersiowe w półtuszy wieprzowej to elementy kostne pomiędzy ........
- Linia odcięcia schabu od przodu w półtuszy wieprzowej przebiega ........
- Rozbiór niezmechanizowany rozpoczyna się od ........
- W obróbce elementów zasadniczych, zespołów mięśni w linii rozbiorowej, należy zastosować ........
- Mięso wołowe klasy II jest ........
- Dużą wydajność i szybkość zamrażania uzyskuje się stosując metodę ........
- Do rozmrażania półtusz i ćwierćtusz należy zastosować metodę ........
- Rolady należy zakwalifikować do grupy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja TG5 - CZERWIEC 2014