LOGOWANIE

Kwalifikacja MS10 - CZERWIEC 2014

(Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS10 - CZERWIEC 2014':

- Która zmiana funkcjonowania wzroku u pacjenta jest wynikiem zespołu Crouzona? ........
- Jednym z objawów różyczki u dziecka jest ........
- Rozpoznanie zeza rozbieżnego okresowego z ekscesem dywergencji umożliwia badanie ........
- Jeżeli podczas badania wady refrakcji metodą skiaskopii z odległości 50 cm ruch cienia w źrenicy oka badanego znika przy soczewce o mocy -2,5 D, to wada wynosi ........
- Zakropienie do oka środka rozszerzającego źrenice poprzedza badanie ........
- Które ćwiczenia należy zalecić 6-letniemu dziecku po zabiegu operacyjnym zeza zbieżnego oka prawego do wykonania w domu pod nadzorem rodziców? ........
- Soczewki kontaktowe hybrydowe należy zastosować w przypadku występowania u pacjenta ........
- Pełne wyrównanie wady do dali i nadkorekcję do bliży należy zastosować w korygowaniu ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS10 - CZERWIEC 2014