LOGOWANIE

Kwalifikacja MS10 - CZERWIEC 2014

(Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS10 - CZERWIEC 2014':

- Skręt gałki ocznej do wewnątrz spowodowany jest skurczem mięśnia gałkoruchowego ........
- Pasmo wzrokowe lewe tworzą włókna skroniowe siatkówki oka ........
- Objawem wskazującym na występowanie u pacjenta zespołu Marcusa Gunna jest ........
- Które zaburzenie nie jest charakterystycznym objawem zeza porażennego? ........
- Jednym z objawów różyczki u dziecka jest ........
- Które badanie należy wykonać, aby możliwe było rozpoznanie zespołów A i V? ........
- W celu zdiagnozowania zeza zbieżnego częściowo akomodacyjnego, należy wykonać badanie kąta zeza w korekcji i bez korekcji ........
- Które badanie u 12-letniego dziecka należy poprzedzić zastosowaniem cykloplegii? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS10 - CZERWIEC 2014