LOGOWANIE

Kwalifikacja MS10 - CZERWIEC 2016

(Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS10 - CZERWIEC 2016':

- Synergistą dla mięśnia prostego górnegojest mięsień ........
- Która zmiana funkcjonowania narządu wzroku nie jest powiązana z rozpoznaniem u pacjenta retinopatii cukrzycowej? ........
- Retrakcja gałki ocznej przy próbie przywodzeniajest objawem zespołu ........
- W którym typie zeza mogą występować objawy astenopijne na skutek pełnego wyrównania krótkowzroczności? ........
- Którą z informacji uzyskanych w wywiadzie należy wykorzystać do ustalenia przyczyny zeza u 4-letniego dziecka? ........
- Zastosowanie metody pryzmatycznego cover-testu umożliwia określenie ........
- Zastosowanie testu hakowego umożliwia określenie stopnia ........
- Badanie zeza ukrytego przy użyciu krzyża i pałeczki Maddoxa wykonuje się z odległości ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS10 - CZERWIEC 2016