LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2010':

- Jaki kształt dachu posiada budynek widoczny na rysunku? ........
- Na którym rysunku pokazano pustak ścienny szczelinowy? ........
- Lekkie kruszywo budowlane otrzymywane w wyniku wypalania glin lub iłów pęczniejących, stosowane do produkcji betonów lekkich i pustaków, to ........
- Lekkie ściany osłonowe w budynku o konstrukcji szkieletowej mogą być wykonywane ........
- Które z wymienionych danych powinna zawierać tablica informacyjna budowy? ........
- Do transportu ciągłego na terenie budowy dużych ilości mieszanki betonowej z węzła betoniarskiego do miejsca ułożenia stosuje się ........
- Kruszywo budowlane na placu budowy składuje się ........
- Montaż oraz demontaż rusztowania systemowego powinny odbywać się zgodnie z instrukcją ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2010