LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2010


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2010':

- Jaki kształt dachu posiada budynek widoczny na rysunku? ........
- Na którym rysunku pokazano pustak ścienny szczelinowy? ........
- Lekkie kruszywo budowlane otrzymywane w wyniku wypalania glin lub iłów pęczniejących, stosowane do produkcji betonów lekkich i pustaków, to ........
- Lekkie ściany osłonowe w budynku o konstrukcji szkieletowej mogą być wykonywane ........
- Które z wymienionych danych powinna zawierać tablica informacyjna budowy? ........
- Do transportu ciągłego na terenie budowy dużych ilości mieszanki betonowej z węzła betoniarskiego do miejsca ułożenia stosuje się ........
- Kruszywo budowlane na placu budowy składuje się ........
- Montaż oraz demontaż rusztowania systemowego powinny odbywać się zgodnie z instrukcją ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2010