LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2015

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2015':

- Terapeuta, który zwrócił się do podopiecznego słowami: Z tego co mówisz rozumiem, że zorganizowanie wystawy prac to dobry pomysł, zastosował technikę aktywnego słuchania nazywaną ........
- Terapeuta, który nie ulegając presji podopiecznego konsekwentnie powtarzał ten sam argument w rozmowie z podopiecznym, zastosował technikę wspomagającą asertywną odmowę, określaną jako ........
- Którą technikę komunikacji alternatywnej może zastosować terapeuta zajęciowy do komunikacji z dzieckiem, które nie mówi i ma zdiagnozowany autyzm wczesnodziecięcy? ........
- Terapeuta zajęciowy, który w trakcie luźnej rozmowy z uczestnikami zajęć poprzez odpowiednie jej ukierunkowanie uzyskuje interesujące go informacje, stosuje wywiad ........
- Pacjentka przebywająca na oddziale neurologicznym ma trudności z rozpoznawaniem przedmiotów i z opisywaniem przedmiotów z pamięci. Taki rodzaj zaburzeń to ........
- U podopiecznego po amputacji kończyn dolnych, który martwi się, że nie będzie mógł realizować swojej pasji związanej z podróżowaniem i fotografowaniem, występuje deprywacja potrzeby ........
- Podopieczna cierpiąca na zaburzenia afektywne dwubiegunowe od niedawna stała się konfliktowa, oddała biżuterię pod zastaw w lombardzie i zaciągnęła kredyt w banku. Śpi po 2-3 godziny na dobę, nocami śledzi portale społecznościowe, otworzyła wirtualny biznes "Kobieta sukcesu". Opisane zachowania mogą świadczyć o wystąpieniu ........
- Kynoterapia to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyszkolony i wyselekcjonowany ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2015