LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2019

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2019':

- Przeróbka ropy naftowej lub surowców energetycznych w niezbędne postacie energii jest procesem ........
- Ile stanowisk roboczych należy przygotować, aby w ciągu 30 minut wytworzyć 25% komponentów spośród 600 szt., jeżeli produkcja jednego komponentu trwa 1 minutę? ........
- Metodą termiczną przekształcania odpadów bez użycia tlenu jest ........
- Na podstawie danych zawartych w tabelach ustal, na który dzień należy zaplanować złożenie zamówienia na cukier. ........
- Powyższy rysunek przedstawia ........
- Zapas magazynowy na początku miesiąca wynosił 1 000 szt. W ciągu miesiąca dokupiono 3 000 szt. Jeżeli zapas pozwalający na zachowanie miesięcznej ciągłości produkcji wynosi 3 000 szt., to w magazynie powstał ........
- W tabeli przedstawiono dane dotyczące obrotu zapasami w magazynie. Na podstawie tych informacji ustal wartość rozchodu zapasu 13 lutego metodą LIFO. ........
- Urządzeniem przedstawionym na rysunku jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2019