LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - PAŹDZIERNIK 2016

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Który z elementów zagospodarowania placu budowy należy umiejscowić w zasięgu pracy żurawia montażowego? ........
- Na podstawie którego z dokumentów kierownik budowy sporządza plan BIOZ? ........
- Który ze sposobów odspajania gruntu lemieszem spycharki przedstawiono na rysunku? ........
- Maszyna do robót ziemnych przedstawiona na rysunku wyposażona jest w osprzęt ........
- Korzystając z przedstawionej specyfikacji technicznej określ zagłębienie buławy wibratora wgłębnego w zagęszczaną warstwę mieszanki betonowej oraz czas wibrowania w jednym miejscu. ........
- Płyta biegowa schodów żelbetowych, których przekrój przedstawiono na rysunku, oparta jest na ........
- Zagęszczanie mieszanki betonowej należy rozpocząć bezpośrednio po ........
- Na rysunku przedstawiono fragment murłaty w konstrukcji drewnianej dachu. Z którym z elementów budynku musi być ona trwale połączona? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - PAŹDZIERNIK 2016