LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - PAŹDZIERNIK 2016

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Który z elementów zagospodarowania placu budowy należy umiejscowić w zasięgu pracy żurawia montażowego? ........
- Na podstawie którego z dokumentów kierownik budowy sporządza plan BIOZ? ........
- Który ze sposobów odspajania gruntu lemieszem spycharki przedstawiono na rysunku? ........
- Maszyna do robót ziemnych przedstawiona na rysunku wyposażona jest w osprzęt ........
- Korzystając z przedstawionej specyfikacji technicznej określ zagłębienie buławy wibratora wgłębnego w zagęszczaną warstwę mieszanki betonowej oraz czas wibrowania w jednym miejscu. ........
- Płyta biegowa schodów żelbetowych, których przekrój przedstawiono na rysunku, oparta jest na ........
- Zagęszczanie mieszanki betonowej należy rozpocząć bezpośrednio po ........
- Na rysunku przedstawiono fragment murłaty w konstrukcji drewnianej dachu. Z którym z elementów budynku musi być ona trwale połączona? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - PAŹDZIERNIK 2016