LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2018

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2018':

- Który z obiektów zamieszczonych na planie zagospodarowania terenu budowy będzie montowany przy użyciu żurawia szynowego? ........
- Płytę przedstawioną na rysunku stosuje się do wykonania ........
- Jaką funkcję pełni system igłofiltrów założonych wokół wykopu? ........
- Widoczny na rysunku osprzęt spycharki wykorzystywany jest zwykle do ........
- Zgodnie z ustawą Prawo budowlane książka obiektu budowlanego powinna między innymi zawierać ........
- Przedstawione na rysunku ławy schodkowe stosuje się w przypadku ........
- Fundamenty, które wykonuje się w sposób przedstawiony na rysunku, to ........
- Którą z funkcji pełnią podkładki betonowe ułożone pod zbrojeniem ławy fundamentowej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2018