LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2018

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2018':

- Który z obiektów zamieszczonych na planie zagospodarowania terenu budowy będzie montowany przy użyciu żurawia szynowego? ........
- Płytę przedstawioną na rysunku stosuje się do wykonania ........
- Jaką funkcję pełni system igłofiltrów założonych wokół wykopu? ........
- Widoczny na rysunku osprzęt spycharki wykorzystywany jest zwykle do ........
- Zgodnie z ustawą Prawo budowlane książka obiektu budowlanego powinna między innymi zawierać ........
- Przedstawione na rysunku ławy schodkowe stosuje się w przypadku ........
- Fundamenty, które wykonuje się w sposób przedstawiony na rysunku, to ........
- Którą z funkcji pełnią podkładki betonowe ułożone pod zbrojeniem ławy fundamentowej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2018