Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2019

(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2019':

- Liczba 51(10) zapisana w systemie dwójkowym ma postać ........
- Które z urządzeń wykorzystuje metodę polegającą na detekcji zmian pojemności elektrycznej przy sterowaniu kursorem na ekranie? ........
- Który standard złącza DVI umożliwia przesyłanie wyłącznie sygnału analogowego? ........
- W serwerach warto stosować dyski obsługujące tryb Hot plugging, ponieważ ........
- Analiza wyświetlonych przez program danych, pozwala stwierdzić, że ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2019